Lidt om Arkivets historie.

Gjern Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet på kommunalt initiativ i 1979.

De første halve snes år var der en fast, lønnet leder. Denne stilling blev sparet væk i 1989, og vi var så en gruppe lokalhistorisk interesserede personer, der påtog os at drive Arkivet videre på frivillig basis. Der blev dannet en Lokalhistorisk Forening med egen bestyrelse og i dag ca. 100 medlemmer.

Denne bestyrelses primære opgave er at drive Lokalhistorisk Arkiv. Dette gøres gennem en udpeget arkivleder og et vagthold”, således at der altid er velorienterede medhjælpere i Arkivets 4 ugentlige åbningstimer.

Derudover er der et Arbejdsudvalg, hvor vi prøver have mindst 2 personer fra hvert af kommunens 5 byområder, nemlig Fårvang, Gjern, Grauballe, Sorring og Voel. Disse udvalgsmedlemmer skal være kontaktled til Arkivet, idet Gjern Kommune har en ret stor geografisk udstrækning, og desuden ved kommunesammenlægningen i 1970 blev stykket sammen af små sogne, der ikke havde tradition for at arbejde sammen.

Den første snes år holdt Arkivet til på loftet over den gamle Gjern Byskole. I 1995 fik vi lokaler i det nyopførte Gjern Kultur- og Idrætscenter. Her har vi rimelige pladsforhold i 3 lokaler: Et kontor med en særdeles solid boks på 10 – 12m2, en læsesal og arbejdsrum med opslagsbøger, aviser og endelig et hoved rum med en lille samling museumsgenstande og en stor billedsamling i arkivskabe. I 2007 indførte arkivet Arkibas til registrering af arkivets samlinger. Billedet viser Gjern byskole, som på billedets tid var midlertidig kommune kontor for Gjern kommune. Det meste af overetagen blev senere til arkivet hjem i perioden 1979 – 1995.