Slægtsforskning.

Lokalhistorisk arkiv for Gjern kommune har alle de arkivalier der skal til, for at du kan komme i gang med- eller fortsætte din forskning din forskning.

Vores medarbejdere kan rådgive dig og de kan hjælpe dig, hvis du skulle have problemer med at læse en tekst.

Desuden afholder arkivet med mellemrum kurser for nye slægtsforskere.

Som du kan se af nedenstående har vi et bredt udvalg af de nødvendige arkivalier, dækkende både Gjern kommune og tilgrænsende områder.

Arkivalierne forefindes på papir, mikrofilm og mikrokort.

Vi har på arkivet 1 mikrofilmlæser og 2 mikrokort læsere.

Kirkebøger:

Aidt           1694-1891 Haurum 1778-1813 Serup 1715-1891 Svostrup 1686-1891
Balle        1742-1891 Hinge 1736-1891 Sejling 1690-1891 Søby 1778-1891
Dallerup 1686-1891 Kragelund 1748-1891 Sinding 1690-1891 Thorsø 1694-1891
Funder 1745-1891 Lemming 1715-1891 Sjelle 1720-1813 Tvilum 1684-1891
Gjern 1693-1891 Linå 1686-1891 Skannerup 1693-1891 Vejerslev 1694-1891
Gødvad 1742-1891 Låsby 1720-1891 Skorup 1684-1891 Vinderslev 1736-1819
Grønbæk 1686-1891 Røgen 1691-1891 Skørring 1720-1891 Voel 1876-1891
Hammel 1691-1891 Sall 1694-1813 Sporup 1691-1891 Voldby 1691-1813

Folketællinger: 1787-1801-1834-1840-1845-1890

Dallerup Skorup Tvilum  
Gjern Svostrup Voel  

Folketællinger: 1850-1855-1860-1870-1880-1901-1911-1916-1921

Alling Kragelund Serup Søby
Balle Lemming Sinding Tulstrup
Dallerup Linå Skannerup Tvilum
Funder Låsby Skorup Voldby
Gjern Røgen Sporup  
Gødvad Sejling Svostrup  

Godsskifteprotokoller:

Allinggård 1750-1812 Silkeborg 1767-1817  1) Tvilumgård 1769-1785
Gravballegård 1807-1813 Skanderborgske 1680-1765 Vinderslevgård 1730-1751
Kalbygård 1767-1813  Søbygård 1775-1850 Århus Frue 1725-1805  2)

1)    Bemærk, kun vedrørende Voel.

2)    Bemærk, kun vedrørende Toustrup.

Fæsteprotokoller:

Allinggård 1719-1804 Skanderborgske 1686-1767 Søbygård 1775-1854

Jordebøger:

Matrikler: 1664-1688

Alling Kragelund Serup Søby
Balle Lemming Sinding Tulstrup
Dallerup Linå Skannerup Tvilum
Funder Låsby Skorup Voldby
Gjern Røgen Sporup  
Gødvad Sejling Svostrup  

Matrikler: 1844

Dallerup Skorup Tvilum  
Gjern Svostrup Voel  

Realregistre:

Brandforsikringer: