Sognefoged André Jensen på Voel Østergård.

André Jensen blev udnævnt til sognefoged i 1957 for Voel sogn.

Hør.