Lidt om Arkivets historie.

Gjern Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet på kommunalt initiativ i 1979.

De første halve snes år var der en fast, lønnet leder. Denne stilling blev sparet væk i 1989, og vi var så en gruppe lokalhistorisk interesserede personer, der påtog os at drive Arkivet videre på frivillig basis. Der blev dannet en Lokalhistorisk Forening med egen bestyrelse og idag ca. 175 medlemmer.

Denne bestyrelses primære opgave er at drive Lokalhistorisk Arkiv. Dette gøres gennem en udpeget arkivleder og et vagthold", således at der altid er velorienterede medhjælpere i Arkivets 4 ugentlige åbningstimer.

Derudover er der et Arbejdsudvalg bestående af mindst 2 personer fra hvert af kommunens 5 byområder, nemlig Fårvang, Gjern, Grauballe, Sorring og Voel. Disse udvalgsmedlemmer skal være kontaktled til Arkivet, idet Gjern Kommune har en ret stor geografisk udstrækning, og desuden ved kommunesammenlægningen i 1970 blev stykket sammen af små sogne, der ikke havde tradition for at arbejde sammen.

Den første snes år holdt Arkivet til på loftet over den gamle Gjern Byskole. I 1995 fik vi lokaler i det nyopførte Gjern Kultur- og Idrætscenter. Her har vi rimelige pladsforhold i 3 lokaler: Et kontor med en særdeles solid boks på 10 – 12m2, en læsestue med hovedsagelig kopimateriale fra Landsarkivet, og endelig en opholdsstue med en betydelig samling museumsgenstande og en virkelig stor billedsamling i arkivskabe.