Svostrup sogns østgrænse udgøres af Gudenåen, der samtidig er herredsgrænsen mellem Hids- og Gjern herreder. Mod nord danner Alling å og Alling sø grænsen mod Grønbæk sogn. I vest og syd grænser sognet op mod henholdsvis Lemming og Gødvad sogne.

Fra gammel tid har Svostrup sogn udgjort et pastorat med nabosognet Grønbæk og er i det hele taget meget knyttet til Grønbæk. Men i 1937 er det slut, idet det ved kongelig resulotion af 30 april 1937 sammenlægges, med nabosognet i syd, Gødvad, der herefter udgør et pastorat. Men i 1990 ændres sognet kirkelige tilhørsforhold igen, idet det nu sammenlægges med Voel sogn på den den anden side af Gudenåen.

Sognet var en del af  Hids herred, der hørte under Viborg amt, hvortil det hørte indtil kommunereformen i 1970. Herefter kom det under Århus amt.

I 1842 oprettedes sognekommunen Grønbæk-Svostrup, der bestod indtil 1 april 1908 hvor kommunen blev delt i 2 kommuner. Denne kommune bestod indtil komunalreformen i 1970, hvor den efter svære forhandlinger blev en del af den nydannede Gjern kommune.

I sognet findes 2 byer nemlig sognebyen Svostrup og Grauballe, der nu er den dominerede by. Der udover finder flere samlinger af gårde og huse, nemlig Borup, Nebel, Asmildgårde og Dalsgårde. Desuden findes syd for Svostrup by, langs Gudenåen, et større sommerhusområde.

I Svostrup sogn findes der 2 hovedgårde, nemlig Allinggård og Grauballegård. Der foruden findes der flere store gårde i sognet, nemlig Alling kloster, Allingskovgård, Borupgård, Borupholm, Margrethelyst og Nebelgård.

 

Beskrivelser.

  1. Svostrup kirke
  2. Grauballe skole
  3. Grauballe Mejeri
  4. Gårde

Svostrup kirke.

svostrup kirke   

Svostrup kirke fotograferet omkring år 1900. Fotograf ukendt.

Beskrivelse af Svostrup kirke.

Grauballe skole