Skorup sogn

Skorup sogn er beliggende i den nordøstlige del af Gjern kommune. Mod øst støder sognet op til Søby sogn i Hammel kommune, mod nordøst Thorsø sogn i Vejerslev kommune, i nord mod Aidt og Vejerslev sogne i Vejerslev kommune. Mod vest og syd støder sognet op til Tvilum sogn samt en lille afstikker mod syd, der gør at sognet lige præsist får kontakt med Gjern sogn. De sidste 2 i Gjern kommune.

Sammen med Tvilum sogn udgør Skorup sogn et pastorat, med præstegård i Skorup.

I 1842 oprettedes sognekommunen Tvilum-Skorup-Voel, der bestod helt frem til komunalreformen i 1970. Herefter kom området, efter svære forhandlinger, med i Gjern kommune.

Skorup hørte til Gjern herred der hørte under Skanderborg amt, idag hører det som nævnt til Gjern kommune der hører under Århus amt.

I sognet findes 2 byer nemlig Skorup der nævnes første gang i 1319 (Scoghrup) og Grølsted der nævnes første gang 1404 (Grelstæt)

Der findes i sognet ingen herregårde, men i 1398 nævnes en hovedgård ved navn Have. Denne gård blev af Palle Nielsen Brammel tilskøder Tvilum kloster i nabosognet samme år. Denne gård er muligvis identisk med Dussit der nævnes i Pontopidans Atlas.

Skorup kirke

Skorup kirke

 

Skorup skole