Dallerup Kirke

Dallerup kirke

Dallerup kirke består af kor og skib som er ca 800 år gammel. Våbenhuset er bygget til for godt 300 år siden.

Kirken er bygget af granitkvadre og med blytag. Våbenhuset er opført af mursten og har tegltag.

Der har oprindeligt været en indgangsdør i hver side af skibet. Døren i den nordlige side er senere blevet tilmuret, så der i dag kun er indgang i den sydlige side. Over indgangsdøren er anbragt en tympanon af granit. Tympanonen har halvcirkelform og har et indhugget relief med tre personer. I midten Kristus og på hver side en person som tolkes som gejstlige personer.

Over den nordlige dør har også været en tympanon. Den blev omkring år 1900 bygget ind over våbenhusets indgang. Tympanonen er af granit med ihugget relief med en mandsperson i midten med en løve på hver side. Motivet tolkes som Daniel i løvekulen.

Kirken har malet træloft med brædder og bjælker og gulv af gule teglfliser. I kirkens vestvindue og i våbenhuset er glasmalerier udført af Sven Havsteen-Mikkelsen. Kirkens vægge er hvidkalkede. Der har tidligere været kalkmalerier på væggene, men de har været for medtagne til at kunne restaureres.

Altertavlen er af egetræ og udført i begyndelsen af 1600 tallet af Jesper maler, der også har lavet altertavlen i Gjern,. Motivet er Kristus på korset.

Døbefonden er i granit. Den har en cylinderformet kumme, der er anbragt på en firkantet fod. Kummen er udvendig dekoreret med er reliefmønster. Dåbsfadet er af messing. Det er lavet i sydtyskland i slutningen af 1500 tallet. På fadet er der mønstre og indskrifter, bl a er der midt i fadet Habsburgernes våbenskjold.

Den nuværende prædikestol er fra 1613 og lydhimlen over prædikestolen er fra ca 1650.

I kirken står den tidligere heskabsstol fra slutningen af 1700 tallet. Her kunne herskabet sidde ugenert og skjult for den øvrige menigheds blikke. Herskabsstolen benyttes nu som orgelhus.

Der er ikke klokketårn på kirken. Klokken hænger i en klokkestabel på kirkegården. Der har i tidens løb været flere klokker. Den nuværende er støbt i England 1972.