Lokalhistorisk Arkiv for Gjern kommunes bestyrelse:

Formand Carl-Johan Bavnhøj Madsen, Gjern cjbm@fussingbjerg.dk
Næstformand Hans Pedersen, Nebel  
Kasserer Jørn Froberg, Gjern  
Sekretær Ebbe Brøner, Gjern  
Arkivleder Tage Franck, Gjern