Lokalhistorisk Arkiv for Gjern kommunes bestyrelse:

Formand Carl-Johan Bavnhøj Madsen, Gjern cjbm@fussingbjerg.dk
Næstformand Carl Aksel Nielsen, Ellerup  
Kasserer Jørn Froberg, Gjern  
Sekretær Dorte Frandsen, Gravballe  
Arkivleder Tage Franck, Gjern